Przerwy w dostawie wody na ul. Ogrodowej

Przerwy w dostawie wody na ul. Ogrodowej

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w dniu 22.07.2021r. zostaną rozpoczęte roboty związane z przebudową sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy Ogrodowej w Sanoku. Przewidywane zakończenie prac: 31.08.2021r. W związku z tym mogą występować przerwy w ciągłości dostawy wody oraz utrudnienia w ruchu drogowym na ulicy Ogrodowej.

W trakcie prowadzonych prac ulica Ogrodowa nie będzie przejezdna w całości. Dojazd do posesji będzie możliwy z ulicy Kochanowskiego od strony ulicy Jagiellońskiej oraz od skrzyżowania ulicy Ogrodowej z ulicą Aleje Prugara – Ketlinga. Roboty będą prowadzone zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu.

Możliwe przerwy w dostawie wody dotyczą ulicy Ogrodowej.

Za utrudnienia przepraszamy !